M5Portal.com
Användarnamn:
Lösenord:
Spara lösenord

Registrera

Glömt ditt lösenord?
Välj tema: 
Välj språk:

Hem  Portal  M5 Forum    | E28 M5  | E34 M5  | E39 M5  | E60 M5  | F10 M5 
Aktiva ämnen (9) | Omröstningar (0) | Medlemmar | Onlineanvändare
Senaste ämnen | Sök

 

Varmkörningsrekommendationer

Hur varmköra BMW M5 på lämpligt sätt?

Kallstarter är motordödaren nummer ett, det största slitaget sker under minuterna efter motorstarten. Fler skador inträffar på grund av för låg temperatur och otillräcklig varmkörning än vad det gör på grund av överhettning. Ett termostatfel för vatten eller motorolja kan innebära att motorn så gott som aldrig kommer upp i sin driftstemperatur och får på så sätt ett väsentligt högre slitage. BMW M5 har två mätare för motortemperaturen; kylvätsketemperaturmätaren och oljetemperaturinstrumentet under varvräknaren. Kylvätskan når sin driftstemperatur någonstans mellan den första och andra markeringen (se bilens instruktionsbok), vanligen ligger den nära mitten. En varmkörd kylarvätska säger dock inte att bilen är driftsvarm på något sätt! Motoroljan tar mycket längre tid på sig för att bli varm, vid varmkörd kylvätska är vanligen oljan i M5-motorn inte ens 50 grader varm.

Vad är då varmkörd motorolja? De flesta sakkunniga anser att en motoroljetemperatur på 80 till 90 grader är optimalt. På instrumentet är detta mycket lätt att se, graderingar finns på var tionde grad och avläsningsområdet är 50-150 grader. Från fabriken anges att driftstemperaturen ska ligga mellan 80 och 120 grader, beroende på körsätt. Det bästa sättet att varmköra är att låta bilen slippa gå på tomgång eller att krypa omkring på något över tomgångsvarvtal. Bilen ska köras med viss belastning och ett så jämnt (men inte för högt!) varvtal som möjligt, på öppen landsväg eller motorväg. Förslagsvis mellan 1500 och 2500 rpm, i varje fall aldrig över 3000 rpm, förrän 80 grader motorolja är uppnått. En M5 E34 som marscherar i svensk landsvägsfart brukar lägga sig på omkring 90 grader i driftstemperatur, beroende på utomhustemperatur och motorolja i maskinen. Undantag från varmkörningsprincipen bör man inte göra, om man inte vill ha en framtida motorskada. Likaså är det av högsta vikt att man inte stänger av motorn innan alla komponenter har blivit helt driftsvarma, d.v.s. man bör i första hand koncentrera sig på att få bilen genomvarm innan man styr mot sitt mål med den. Får den inte varmköras ordentligt så kan inte upptaget kondensvatten etc lämna motoroljan och avgassystemet, vilket leder till ökat slitage och till sist reparationer på fordonet.

Driftsvarm motor uppnås enligt BMW vid 80 graders oljetemperatur